ZC

 

Výstavby Zálesie ZC - infraštruktúra      »

15,08,2007 1,09,2007 3,09,2007 3,09,2007 5.09.2007 5.09.2007 5.09.2007

Štúdie, ktoré vznikli po roku 1989 a priestor ZC (za cintorínom)

 

zalstred.jpg (175105 bytes)   uszcw.jpg (116493 bytes)   zc2.jpg (148181 bytes)   zc3.jpg (114758 bytes)

 

bullet

Dokumentácie k Územnému rozhodnutiu a Stavebnému povoleniu 

          

Vyhotovil

Artplan s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinačná situácia

celé územie

---------------------------------

KORSIT-01-144-03.dwg 

  KORSITold.pdf

---------------------------------

 

---------------------------------

Voda

Situácia .dwg

Ukladaci plán .dwg

Vodomerná šachta .dwg

Technická správa

 

---------------------------------

PE vodovod "Za cintorínom" Zálesie

Po-realizačné zameranie vypracoval Ing. Federla

Kompletný obsah priloženého CD a technická správa:

 

technická správa.pdf

bodyplohopisu.txt

struktura suborov.txt

voda.dgn

voda.dwg

vodabody.dgn

vodabody.dwg

vystupvoda240912.pdf

výstupvoda.dgn

výstupvody.dgn

zalesie.001

zalesie.002

zalesie.z02

ZOZNAM SÚRADNÍC BODOV VODOVODU

 

Najskôr stiahnite súbory na svoj PC a následne otvorte v príslušnom programe

---------------------------------

 

 

---------------------------------

Dopravná infraštruktúra

 

Cesty

Rezy

Cesty

Technická správa

 

---------------------------------

Cesty

Podklady na cenovú ponuku

- cenová ponuka rozpis

- technická správa

- rezy ciest

- cesty prehlad .jpg

- cesty prehlad .dwg

- skladba ciest všeobecne

 

---------------------------------

 

Plynofikácia

---------------------------------

V "papierovej" forme

 

---------------------------------

Ver. Osvetlenie

 

rozmiestnenie káblov

 

CP na Dropbox

 

---------------------------------

   

Súbor  KORSIT-01-144-03.dwg  je podkladom k projektu individuálneho rodinného domu (pripojenie technickej vybavenosti - IS). Aby ste mohli

prezerať obsah súboru KORSIT-01-144-03.dwg  a tiež ostatné súbory s príponou .dwg , nainštalujte si na váš počítač nasledovný program.

Kliknite tu: inštaluj program  vve201setup.exe . Je to prehliadač .dwg súborov, ktorý nie je bežne nainštalovaný na vašom PC a umožní vám prezerať a vytlačiť

.dwg súbory.

 
bullet

Zmluvy a dohody

 

 

 

Zmluva o dielo

- Zmluva  so zhotoviteľom diela ...

Zmluva o vzájomnej spolupráci

- Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi združeniami pri výstavbe IS

Mandátna zmluva

- Stavebný dozor

Zhotoviteľ

 

Dohodnuté ceny za dielo

Z cenových ponúk

Platby, stav účtu

Informácia bude pravidelne zverejnená na stretnutí členov združenia

 

 

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci obsahuje tiež prílohy, ktoré definujú stavbu, cenu stavby, finančnú spoluúčasť jednotlivého združenia na stavbe.

 
bullet

Územné rozhodnutie a stavebné povolenie IS

 

Obec Zálesie

Územné rozhodnutie

Stavebné konanie

( oznam o začatí ) 

Stavebné povolenie

elektro, osvetlenie, plyn

Stavebné povolenie

cesta, vodovod

stavebný úrad

právoplatnosť 22.10.2006

pridané 02.03.2007

pridané 13.04.2007

pridané 06.08.2007

 

      

     

 

poznámka

 
bullet

Kolaudačné rozhodnutie IS

 

Obec Zálesie

STL plyn

 

 

 

stavebný úrad

právoplatnosť 11.01.2008

 

 

 

 

    

 

 

 

poznámka

 
bullet

 Zákony 

 

Vyhláška č. 532/2002 Z.z.

Zákon č.50/1976 Zb

Technické normy (STN) 

.

bullet

 Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky

 

výkaz / výmer

kanalizácia 1 2 3

plyn 1 2 voda 1 2 3 výsadba - zeleň
  plochy  cesta   prierez cesty prierez výkopy  

 

bullet

Vypracované cenové ponuky

 

Vypracoval

kanalizácia

plyn voda  cesta

HOLKO s.r.o. 

1 2 

1 2 3

 .

.

.

REVING

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet s výkazom výmer - Zálesie voda.xls 

Krycí list rozpočtu - Zálesie celkom.xls 

Krycí list rozpočtu - Zálesie -plyn 1.xls 

Krycí list rozpočtu - Zálesie -voda.xls 

Krycí list rozpočtu -Zálesie -plyn 2.xls 

Rozpočet s výkazom výmer - Zálesie- plyn 1.xls 

Rozpočet s výkazom výmer - Zálesie- plyn 2.xls

Cenová ponuka Nové Zálesie.doc 

MULTITECH

Celkom - elektro iba výkopy  

HILL

 

VHStavby

Celkom ponuka Vodohospodárske stavby 

27.03.2007 

Fresto

Orientačný prepočet, nie cenová ponuka

 

bullet

Konečná cena IS

 

Vypracoval

kanalizácia

plyn voda  cesta

 

 

       

 .

.

 

Odkaz na túto stránku je: www.tibjan.sk/stavba/cp 

Odkaz na stránku obce Zálesie tlačivá a formuláre je http://www.obeczalesie.sk/tlaciva_formulare.htm

 

IrfanView 3.98  -  alternatívny program na prezeranie obrázkov. Dokumenty sú zoskenované, väčšinou vo formáte .jpg obrázku.