BACK-SPÄŤ obec Zálesie        BACK-SPÄŤ oficiálna stránka obec Zálesie        BACK-SPÄŤ Fotoalbum

 

 

SPOMIENKY

 

Stránka venovaná počiatku obce, ktorý pripomínajú dobové fotografie a spomienky skôr narodených.

 Pán Ing. František Vallo svoje spomienky zhrnul vtipnou formou, pod názvom

 

  Gešajovské poviedky 

 

 

Samajov dom

Vojtekov dom v pozadí kaplnka a škola. Teraz Malinovská ulica

Kaplnka a škola

Samajov dom

 Kaplnka pohľad od školy.

Teraz materská škôlka

Pred domom u Vallov

Ochotníci

Kompa do Malinova cez Malý Dunaj  (obdobie pred výstavbou mosta)

Ešte pôvodné -neprehĺbené koryto Malého Dunaja

 

 

Zber obilia

.

.

.

.

.

futbalisti š.k. Sokol Gešajov

Život v obci

Asi takto prebiehala žatva - zber obilia v rokoch 1930 - 40.

 

 

Cesta za prácou

 

 

.

 

 

 

Stránka Gešajovské poviedky vznikla aj vďaka úsiliu a pomoci Štefana Slivoňa

Poďakovanie patrí ing Františkovi Vallovi - autorovi poviedky,  rodine Jána Gľondu - foto 1-9. tiež každému, kto zachoval a poskytol podkladové 

materiály a nieje tu spomenutý

Vyhotovil Tibor Jančula + fotografie  žatva a fotbalisti janculajakonet.sk

 

BACK-SPÄŤ Fotoalbum      BACK-SPÄŤ obec Zálesie     UP - NAHOR