splav riek

Home Up OM1ATJ splav riek

 

Splav - Malý Dunaj, Klatovské rameno - foto   

 Klatovské rameno   

   Malý Dunaj   

 Ďalšie rieky   

Hron   

Morava   

   Popis řek   

  Poprvé na vodě   

      Rieka Dunaj a ramená   

 

Pár záberov zo splavu rok 2002, 04 - 05.07.2003 

Mapa, krátky popis, časovanie  (06.07.2003)

Mapa, krátky popis, časovanie, poznámky

Iný zdroj informácii o splavovaných riekach

Pre vodákov a priateľov prírody (v počiatku)

Niečo od susedov

Odkaz na server www.raft.cz

Odkaz na server www.vodak.zlin.cz

Mapa - zdroj www.dobrohost.sk