BACK-SPAŤ

 

Splav Klatovského ramena, trasa Dunajský Klátov - Topoľníky  (06.07.2003)

 

Popis

!! Národná prírodná rezervácia, kde treba prísne dodržiavať režim daný zákonom 287/1994 Zb. To znamená,  mať povolenie na plavbu. !!

Poznámka k mape:

Na mape je vyznačený štart, cieľ, trasa plavby (zelené bodky) a body (krúžok s číslom) ku ktorým sú pridružené časové údaje uvedené v tabuľke. Hrádza predstavuje prekážku v plavbe. Výškový rozdiel hladiny za hrádzou je asi -1m. Tu sa nachádza aj drevený mlyn. Kliknutím na symbol , získate fotografiu z daného miesta. Niekoľko záberov prírody je tiež v sekcii splav Malý Dunaj. Mapa Malý Dunaj

 

 

Časový rozpis a poznámky k plavbe.

 

 bod

čas 

 trvanie

miesto

komentár

štart

 11:30

0

obec D. Klatov

Ideálne miesto pre nalodenie je druhé rameno v smere od Jahodnej. Pred mostom cez toto druhé rameno odbočte vľavo. Asi 50m od mostu je mierny svah k vode. Na prvom ramene v smere od Jahodnej od cesty dolu prúdom sa nachádza mlyn a hrádza. Lode by sa tam museli prenášať, prevýšenie asi 150 cm Pozri mapu.

-

 -

-

rameno

Asi 500m od nalodenia je prekážka - spadnutý strom, približne 10 cm pod vodnou hladinou. Dá sa prekonať. Treba ale odľahčiť loď, napríklad tým, že niekto vystúpi.

1.

-

-

most 1

 

2.

 13:00

1:30

most 2

.

-

-

: 41

pri moste 2

Prestávka. Na ľavej strane za mostom č. 2 pekné miesto na oddych

3.

 14:24

:43

most 3

.

4.

 15:15

:51

most 4

.

cieľ

 15:30

:15

Topoľníky - camp

.

čas celkom (min.):

240

 

čistý čas plavby - 41 minút = 199 min. (3h 19min.)

 

foto

Spôsob plavby - stále veslovanie stredným tempom iný spôsob môže čas plavby predľžiť, alebo skrátiť. 

Čas I. prezentuje čas medzi dvoma bodmi.

Mapa Klatovské rameno, trasa Dunajský Klátov - Topoľníky

.

 

 

Pripravil: Tibor Jančula.

Podklad - Mapy: http://www.mapa.sk/ MAPA Slovakia Bratislava, stiahnuté s www.atlas.sk