Športový klub SOKOL Gešajov, Zálesie

.
blue

 PROFIL
 STANOVY
 PRIHLÁŠKA
 ARCHÍV

blue
blue
blue
blue
blue
Profil klubu

Vážení priatelia športu !
01.12.2005
Dňa 26.10.2005 sa uskutočnila zakladajúca schôdza športového klubu SOKOL Gešajov, ktorý nadväzuje na činnosť svojho predchodcu s rovnomenným názvom. Tento futbalový klub bol aktívnym účastníkom športového diania o čom svedčia aj archívne materiály. V päťdesiatych rokoch prerušil svoju činnosť. Pôvodné ihrisko na ktorom sa v tom období odohrávali futbalové zápasy slúžilo svojmu účelu, presnejšie jestvovalo asi do roku 1970. Bolo rozorané a zatiaľ stále má podobu role s niektorými nevysporiadanými záležiťami. V tom čase bolo Zálesie „zánikovou“ obcou. Náhradné, ihriskom ktoré vzniklo v strede obce na súkromnom pozemku, ustúpilo výstavbe rodinných domov. Obec napriek tomu, že sa rozrastá nemá takmer žiadne športové priestory. Preto hlavnou úlohou dnes je vysporiadať vlastníctvo k pôvodnému futbalovému ihrisku, jeho rekonštrukcia s konečným cieľom vystavať funkčný športový areál.   Klub má zámer združiť pod jednou strechou aj ostatné športy podľa záujmu. Ďalšie ciele a činnosť klubu sú obsiahnuté v stanovách. Na základe dobrovoľného rozhodnutia, po vyplnení prihlášky a jej zaslaní na adresu klubu, spolu s členským príspevkom 300Sk / rok sa môžete stať členom ŠK SOKOL Gešajov.

O web stránke
Propagačná stránka športového klubu, ktorej zámerom je informovať o minulosti aktuálnom dianí a budúcnosti ŠK Sokol Gešajov. Po prvý krát zverejnená 1.12.2005 V sekcií FOTOGALERIA - história budú prezentované aj niektoré historické písomnosti a dokumenty. Niečo z histórie najdete v sekcii Archív - dokumenty ostatné, nezatriedené...

Kontakt
Slivon Štefan
Starobystrická
900 28 Zálesie
tel: 0903445823, 02-45946119
slivons@stonline.sk

Pripravujeme....
História klubu
Zakladna zostava Sokol v r.1950
História
Turnaj v Ivanke pri Dunaji
Turnaj
Štefanská zábava r. 2005
Štefanská zábava
Šprtový deň detí MDD usporiadal šk Sokol  Gešajov
1. športový deň - MDD
hodový zápas 2006
Hodový zápas 2006
Zakáľačka 16.12.2006 - ŠK Sokol Gešajov, Zálesie
 Zakáľačka 2006

FOTOGALÉRIA
web:
Priestor pre sponzorov....

Vyberte si radiostanicu
NVUbutton