Zakáľačka 16.12.2006 - ŠK Sokol Gešajov, Zálesie

ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F3.40 ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70

ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70 ISO , 1/60 s, F2.70

Kliknutím na obrázok ho zväčšite a opätovným kliknutím sa vrátite na stránku s náhľadom. Prezentácia obsahuje 30 fotografii na troch stránkach - náhľadoch (navigácia po stránkach šípkami << alebo >>.