Športový klub SOKOL Gešajov, Zálesie

.
blue

 PROFIL
 STANOVY
 PRIHLÁŠKA
 ARCHÍV

blue
blue
blue
blue
blue
 Archív

1 2 3  -  Geometrický plán,   
4 5 6  -  Pôvodné stanovy klubu 

ostatné, zatiaľ nezatriedené dokumenty a fotografie

Tu je evidovaná väčšina udalostí  v rámci športového klubu tak, ako nasledovali za sebou v roku 2005. Stránka vo výstavbe...

Tu je evidovaná väčšina udalostí  v rámci športového klubu tak, ako nasledovali za sebou v roku 2006. Stránka vo výstavbe...

Tréning - telocvičňa v Ivanke

Tréning

Kto prispel
k obohateniu web stránky?


  späť na úvodnú stránku  

Zakladna zostava Sokol v r.1950
História
Turnaj v Ivanke pri Dunaji
Turnaj
Štefanská zábava r. 2005
Štefanská zábava
Šprtový deň detí MDD usporiadal šk Sokol  Gešajov
1. športový deň - MDD
hodový zápas 2006
Hodový zápas 2006
Zakáľačka 16.12.2006 - ŠK Sokol Gešajov, Zálesie
 Zakáľačka 2006

FOTOGALÉRIA
web:
Priestor pre sponzorov....

Vyberte si radiostanicu
NVUbutton