Slovenské aerolínie

Home Up Slovenské aerolínie aviation - letectvo elektronika

 

 

.

Národný letecký prepravca  

Niekoľko záberov leteckej techniky spoločnosti Slovenské aerolínie - (SLL  Slovline).  

Môžete tiež navštíviť domovskú stránku Slovenské Aerolínie, alebo Slovenské Aerolínie.special

 

 

Viac foto:  

OMAAA OMAAB OMAAC

 

 

FOTOGRAFIE

3. OMAAB prenajatý spoločnosťou BALCAN (Bulharsko - rok 2002)

5. KabínaTU154M MV SR, 6 Boeing 737-300,

4. 7. 8. 9. 10. Na letisku M.R.Š. Bratislava foto J. Jendrol 

1. 2. 3. 5. 6 zdroj site www.airliners.net,

 

 

 

O spoločnosti - História

Slovenská republika sa po rozdelení bývalého Československa ocitla v oblasti leteckej dopravy v špecifickom postavení tým, že nám neostal žiadny dopravca a ani nikdy v minulosti nebola vybudovaná efektívna sieť leteckých liniek spájajúca priamo Slovensko so svetom. Na Slovensku nezostalo ani jedno lietadlo, ani jedno zahraničné zastúpenie.

Na riešenie tejto nepriaznivej situácie bola už v minulosti pociťovaná potreba vybudovať leteckého dopravcu, ktorý by zabezpečoval spojenie Slovenska so zahraničím a riešil celú koncepciu rozvoja leteckej dopravy, najmä v nadväznosti na cestovný ruch a budovanie infraštruktúty (technické zázemie, catering, handling a pod.)

V roku 1995 misia medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) pri návšteve Slovenska navrhla ako jednu z možností rozvoja civilného letectva vytvorenie národného leteckého dopravcu. Už predtým sa o tento status uchádzali niektoré letecké spoločnosti, vtedajšie snahy o vytvorenie takéhoto dopravcu však neboli úspešné. Odborníci sa po takmer roku intenzívnych diskusií zhodli v názore, že silnú, kvalitnú leteckú spoločnosť v našich podmienkach je možné vytvoriť len formou národného leteckého dopravcu. Výsledkom tohoto úsilia bolo určenie spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. za národného leteckého dopravcu.

Podnikateľský zámer spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. počítal s vybudovaním základnej siete liniek v horizonte 5-ich rokov.

Slovenské aerolínie, a.s. boli v rámci programu Phare "Air Operation Safety Improvement" vybraté ako jeden z troch prevádzkovateľov v rámci štátov východnej Európy ako vzorový dopravca a konzultant pri tvorbe programu zvyšovania bezpečnosti leteckej dopravy v krajinách Phare.

Generálny sekretár Spojených leteckých úradov Európy p. Kouplin vysoko ohodnotil dosiahnutú technickú úroveň a spôsobilosť lietadiel TU-154M a vyzval Slovenské aerolínie, a.s. , aby sa podieľali na tvorbe predpisovej základne pre tento typ pre štáty Európskej komisie pre civilné letectvo (ECAC). Ocenil úroveň spoločnosti pri aproximácii západoeurópskych leteckých predpisov.

Slovenské aerolínie, a.s. pôsobia na trhu ako letecký dopravca, prevádzkujú pravidelnú a nepravidelnú prepravu cestujúcich a prepravu carga a pošty.

Prevzaté z http://www.slovakairlines.sk/corpus/byid/541.csp 13.09.2004      

VIAC

 

 

Lietadlový park dnes

 

O TU 154M

 

Vývoj po letnej sezóne 2003

 

Po letnej sezóne 2003, tri lietadla TU154 M, vedenie SA predalo (majoritný vlastník štát). OMAAA a OMAAB asi od októbra  2003 nieje vidno na letisku MRŠ. OMAAC stále premáva na charter a iných linkách (30.09.2003) napríklad do Bruselu... Koncom  Novembra 2003 OMAAC už tiež neprítomné na LZIB. (letisko Bratislava). 

 

Informácie z verejne dostupných zdrojov

.

Slovenské aerolínie sa rozlúčili s TU 154M


Vo flotile Slovenských aerolínií už od dnes neuvidíte ruské lietadlá. Spoločnosť sa o 11 hodine rozlúčila s posledným komerčne využívaným  Tupolevom 154M na našom území. Letún vo farbách spoločnosti lietal od roku 1998, keď bol dovezený v rámci ruskej deblokácie. Posledný odlet sa nezaobišiel bez polievanie lietadla hasičskými cisternami. Podľa tradície je tento akt symbolom rozlúčky a plaču. Prepis relácie Biznis-in zo dňa 19.11.2003

 

 

.

 

Letadlá TU154M

sú zaregistrované spoločnosťou Pulkovo Aviation Enterprise www.pulkovo.ru  a to nasledovne:

 

TU154M    OMAAA   =    RA85834

TU154M    OMAAB   =    RA85835

TU154M    OMAAC   =    RA85836

 

Kam lietajú dnes ?

 

 

1105382236s.jpg (200096 bytes)

 

1091298972s.jpg (113404 bytes)

wpe1.jpg (60511 bytes)

DUS Dusseldorf [Duesseldorf International], Germany

9-January-2005 Jochen Heppekausen

Pulkovo Aviation Ent. Tupolev TU-154M

RA-85834 (EOS 300D) (mehr von RA-85834)

BCN Barcelona [Aeropuerto de Barcelona-El Prat], Spain 31-July-2004

Josep Tomas -IBERIAN SPOTTERS-

Pulkovo Aviation Ent. Tupolev TU-154M

RA-85834 (mehr von RA-85834)

AMS Amsterdam [Schiphol], Netherlands

1-August-2004

Sven Tobergte

Pulkovo Aviation Ent. Tupolev TU-154M

RA-85835 (mehr von RA-85835)

 

wpe3.jpg (52144 bytes)

 

wpe5.jpg (97685 bytes)

wpe7.jpg (66327 bytes)

DUS Dusseldorf [Duesseldorf International], Germany

2-January-2005Andreas Schmidt

Pulkovo Aviation En.t Tupolev TU-154M

RA-85835 (mehr von RA-85835)

DUS Dusseldorf [Duesseldorf International], Germany

18- February-2 005Michael Nikel

Pulkovo Aviation Ent. Tupolev 154M

RA-85836 (mehr von RA-85836)

PMI Palma de Mallorca, Balearic Islands, Spain-August-2004

Javier Rodriguez - IBERIAN SPOTTERS

Pulkovo Aviation Ent. Tupolev TU-154M

RA-85834 (mehr von RA-85834)

info source

http://www.flugzeugbilder.de

 

.

 

TU154 technické parametre

 

Dĺžka  

Rozpätie 
Výška 
Počet pasažierov  

Motory  

Dostup  

Max.dolet  

MTOW  

Max.obchod.zaťaženie  

Max.hmot.paliva  

Max.rýchlosť  

Registrové značky  

Rok výroby  

 

48 m

37,5 m

11,4 m

124-157 podľa konfigurácii Y/C

3x D-30KU-154II.série

11 000 m

5 200 km

100 t

18 t

39, 75t

950km/h

OM-AAA, OM-AAB, OM-AAC

1997-1998

 

 

 

Rozmiestnenie sedadiel podľa konfigurácii C/Y

 

c/y 16/131     c/y 0/155+2   c/v 16/116

 

 

Technické vybavenie lietadiel Tupolev TU-154M

Lietadlá TU-154M Slovenských aerolínii predstavujú najmodernejšiu verziu tohto typu lietadla, ktoré boli postupne vyrobené v roku 1998. Od iných modifikácii tohoto typu sa odlišujú okrem progresívnych zmien v konštrukcii aj zmenami v agregátovom prístrojovom vybavení. Lietadlo je vybavené trojicou prúdových motorov D-30KU-154 II. série spĺňajúcimi najprísnejšie ekologické kritétia.

Z prístrojového vybavenia:

 

Univerzálny navigačný systém UNS-1D americkej spoločnosti Universal, ktorý slúži na priestorovú navigáciu počas letu a zahŕňa jednotlivé podsystémy vrátane navigácie prostredníctvom družíc.

Protizrážkový systém TCAS-II americkej spoločnosti Allied Signal, ktorý slúži na indikáciu nebezpečného priblíženia a zabránenia stretu lietadiel.

Palubná rádiolokačná stanica RDR-4B od rovnakej americkej spoločnosti slúžiaca na zobrazenie poveternostnej situácie počas letu. Stanica má farebnú obrazovku zobrazenia situácie a indikáciu strihu vetra, ktorý je veľmi nebezpečným javom najmä pri vzlete a pristáti.

Rádiostanica KHF-950 od americkej spoločnosti Bendix-King nahradila pôvodne inštalovanú rádiostanicu.

Rádiostanica VHF-422B americkej spoločnosti Collins pre komunikáciu s pozemnými stanoviskami riadenia letovej prevádzky

 

 

GENERAL TECHNICAL SPECIFICATION - podrobná špecifikácia

.xls file (súbor)

 

 

Technické parametre lietadiel, ktoré vlastnila (3 x TU 154), alebo registrovala spoločnosť SA v roku 2003.

 

Reg

predane v rok 2003

MTOW

ExactType

ManfDate m/y

ExReg

Short Code

 Delivery m/y

Powered

 Flaying Hrs 

Config

Landing Cyc

Airline

SLOVAK AIRLINES INC.

ManufDate m/y 

Remarks

 Sel-Cal code

Country

Continent

IATA

Lease Code

ICAO

Constr No.

Fudelage Nbr

 

Reg

predane v rok 2003

MTOW

Exact Type

ManfDate m/y

ExReg

Short Code

 Delivery m/y

Powered

 Flaying Hrs 

Config

Landing Cyc

Airline

SLOVAK AIRLINES INC.

ManufDate m/y 

Remarks

 Sel-Cal code

Country

Continent

IATA

Lease Code

ICAO

Constr No.

Fudelage Nbr

 

Reg

predane v rok 2003

MTOW

Exact Type

ManfDate m/y

ExReg

Short Code

 Delivery m/y

Powered

 Flaying Hrs 

Config

Landing Cyc

Airline

SLOVAK AIRLINES INC.

ManufDate m/y 

Remarks

 Sel-Cal code

Country

Continent

IATA

Lease Code

ICAO

Constr No.

Fudelage Nbr

 

Reg

V prevádzke

MTOW

Exact Type

ManfDate m/y

ExReg

Short Code

 Delivery m/y

Powered

 Flaying Hrs 

Config

Landing Cyc

Airline

SLOVAK AIRLINES INC.

ManufDate m/y 

Remarks

 Sel-Cal code

Country

Continent

IATA

Lease Code

ICAO

Constr No.

Fudelage Nbr

 

 

Zdroje: internet, http://www.slovakairlines.sk/