HOME-ÚVOD    BACK-SPAŤ 

 

 

Dunaja a vodného diela Gabčíkovo.

Odkazy na stránky s vodou - Links, water pages

www.mates.sk   

Areál vodných športov Čunov - slalom, rafting

Water sports centre in Čunovo - slalom, rafting

www.dobrohost.sk/

Obec, okolie, mapa Dunaj a ramená, voľný čas...

Dobrohost willage, landscape, map of Danube, free time..

 

wpeE.jpg (22550 bytes)

dvoda4.jpg (52143 bytes)

dvodas.jpg (125276 bytes)

dvoda.jpg (136578 bytes)

rafts.jpg (149091 bytes)

 Galéria Danubiana Čunovo

Hotel.- Areál Čunovo

 Divoká voda - Čunovo

 Areál z tribúny

Rafting

nehodas.jpg (148249 bytes)

wsurfs.jpg (105326 bytes)

matjama.jpg (57658 bytes)

matjama2.jpg (49979 bytes)

priautobuse.jpg (79030 bytes)

Asi začiatočníci... Rekreácia pri Kalinkove Jazero pri Vojke

Šulianské jazera - časť I

Šulianské jazera - časť II

wpe11.jpg (45330 bytes) hamul.jpg (66506 bytes) Cunov1.jpg (48388 bytes) matjama1.jpg (39703 bytes) wpe2.jpg (27759 bytes)
 Umelci pri Dunaji Pláž pri Hamuliakove Oproti  Hamuliakova Šulianské jazera - časť  Pohodová plavba
wpe2.jpg (14134 bytes) wpe10.jpg (27826 bytes) wpe9.jpg (19690 bytes) wpeE.jpg (28746 bytes) wpe13.jpg (22807 bytes)
Lodná doprava na prívodnom kanály V.D.Gabčíkovo
komora.jpg (67772 bytes) komora1.jpg (55806 bytes)      
VDG plavebná komora bez vody Do komory práve vchádza loď . .  .

 

 

HOME-ÚVOD    BACK-SPAŤ    UP-NAHOR