SERVISNÝ MÓD TVP OTF a OVP

 

1

  ¯  Color 7199TXT  ¯

Vstup do SERVIS MÓDU  cez lokálnu klávesnicu, pri zapnutom TVP prijímači držať 3 sekundy stlačenú dvojicu tlačidiel + a - regulácie hlasitosti. Po uvolnení sa zobrazí  servisný módu.

Výstup zo SERVISNÉHO MÓDU. Po uložení nastavených hodnôt - vypnúť TVP sieťovým vypínačom, alebo stlačením  CLEAR na vysielači DO.

 

Číslo

Nastavovaný parameter

Minimum

Maximum

Normal

0 AGC 0 127 40
1 R - nastavení stupnice šedé 0 63 32
2 R - nastavení amplitúdy (bielej) 0 63 32
3 G - nastavení stupnice šedé 0 63 32
4 G - nastavení amplitúdy (bielej) 0 63 32
5 B - nastavení stupnice šedé 0 63 32
6 Horizontálny posuv 0 63 37
12 R (cut-off SECAM) 0 63 32
13 G (cut-off SECAM) 0 63 32
14 Vertikálny posuv 0 31 7
15 Vertikálny rozmer 0 127 119
16 Korekcia S (vertikálna linearita ) 0 15 8
17 EW - nastavení paraboly 0 31 8
18 EW - nastavenie rohov obrazu 0 15 15
19 EW - nastavení lichobežníku 0 31 15
20 EW - parabola (podľa typu obrazovky) 0 1 1
21 Horizontálny rozmer 0 63 24
22 Poloha OSD - vertikálny 0 46 46
23 Poloha OSD - horizontálny 0 32 23

 2

   OTF - ORAVA   63M500, 63M501

Vstup do SERVIS MÓDU cez lokálnej klávesnicu: 1. zatlačiť naraz tlačidlo SEL-OK-hlasitost, 2. Zapnúť sieť. vypínač, 3. Po 3 sekundách uvolnime tlačidla. Cez DO: 1. Zapneme TVP, 2. Do 5s postupne stlačíme tlačidlá na ovládanie txt - -červene, zelene a žlté. 

Výstup zo SERVISNÉHO MÓDU: Prerušenie napájanie TVP

 

O

Rodičovský zámok - kód

všeobecný

 

z výrobi

o Vstup do uzamknutého programu 23086   1234
o Aktivuje počiatočný kód        

 3

OVP - CTV25HD10 - 11, CTV28HD10 - 11, CTV28WHD41

Servisný mód umožňuje konfigurovanie TVP(zakazanie automatického vypínania - zahorovací režim), nastavenie TVP do počiatočných hodnou napr. pri zabudnutí hesla rodičovského zámku. Menu zobrazuje prevádzkové hodnoty a verziu SW. Základnou funkciou serv. režimu je nastavenie TVP, keď všetky základné nastavenia sú realizovane sadou obvodov feature boxu a prevádzajú sa po zbernici I2C
Vstup  
1) RC-5 povelom 62, alebo
2) Po zatlačení tlačidla + - a následnom zapnutí sieťového vypínača, tlačidla + - držíme ešte asi 2 sekundy. Potom štvornásobným stlačením tlačidla MENU vyvoláme servisný mód.
Výstup zo SERVISNÉHO MÓDU: Prerušenie napájanie TVP.

4

  ¯  Next typ ¯

Vstup  

Výstup 

Bez záruky